W dniu 04.09.2021 r. w Opolu zostało przeprowadzone Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze delegatów Opolskiego Okręgowego Związku Pływackiego.

Zebranie delegatów naszego okręgowego związku podsumowało kadencję Zarządu za lata 2016-2021 oraz dokonało wyboru nowych władz. Zebrani Delegaci na kolejną kadencję 2021-2024 wybrali nowego Prezesa i Zarząd. Prezesem Zarządu wybrany został dotychczasowy Sekretarz okręgu - Piotr Rakowski. Do zespołu nowego Zarządu wybrani zostali również: Aneta Furykiewicz-Gohla jako Wiceprezes, Mateusz Łosionek jako Wiceprezes, Ewa Szymczykowska jako Skarbnik oraz Ewa Madej, Beata Podgórska i Marek Świtoń jako członkowie Zarządu.
Dziękujemy ustępującemu Zarządowi za zaangażowanie oraz pracę społeczną na rzecz okręgu, w tym niełatwym sportowo i organizacyjnie okresie. Nowemu Zarządowi życzymy sukcesów okręgowych oraz "wysokiej fali" energii do kolejnych pływackich zmagań organizacyjnych w naszym okręgu.

Dziękujemy za wsparcie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego i udzieloną pomoc w udostępnieniu Sali im. Orła Białego na Ostrówku.